YASA VE YÖNETMELİKLER

Kozmetik sektörünün içerisindeyseniz sizin için hayati önem taşıyan yasa ve yönetmeliklere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Kozmetik sektörünü geliştirmek, insanlara faydalı ürünler ortaya koyabilmek için lütfen yasalara ve yönetmeliklere uyalım.

·         5324 sayılı Kozmetik Kanunu

http://www.iegm.gov.tr/Folders/TheLaws/5324_kozmetik_fc2e6d0.pdf

·         Kozmetik Yönetmeliği

http://www.iegm.gov.tr/Folders/TheLaws/Kozmetikler%20Şube%20Müdürlüğü/--kozmetik%20yönetmeliği_aa439be.pdf 

·         Kozmetik Yönetmeliği Ekleri

http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=iegm_mevzuat&thelawtype=4&lang=tr-TR&PageNo=2&thelawId=453

·        Kozmetik Yönetmeliğnde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://212.174.130.226/Default.aspx?sayfa=anasayfa&newsId=1224

 

·        Kozmetik Üretim Yeri GMP Sertifika Duyurursu

http://www.iegm.gov.tr/UnitDetails.aspx?DetailId=Oi1f2mxyNK8=

·        Kozmetik Ürün Bilgi Dosyasının İçermesi Gerekenlere İlişkin Kılavuz

http://www.iegm.gov.tr/UnitDetails.aspx?DetailId=JPyPl76SkcA=

·        Kozmetik Ürünler Üzerinde Yapılan Hayvan Deneylerine Alternatif Test Metotlarına İlişkin Kılavuz

·

http://www.iegm.gov.tr/UnitDetails.aspx?DetailId=JPyPl76SkcA=

·        Kozmetik Ürünlerin İmalattan Sonra Kalitesinin Sürdürülmesine İlişkin Kılavuz

·

http://www.iegm.gov.tr/UnitDetails.aspx?DetailId=JPyPl76SkcA=

·        Doğal Ve Organik Kozmetik Bileşen Ve Ürün İddialarına İlişkin Kılavuz

http://www.iegm.gov.tr/UnitDetails.aspx?DetailId=JPyPl76SkcA=

·        Üretici Tarafından Ciddi İstenmeyen Etkinin (Cie) Kuruma Bildirilmesine İlişkin Kılavuz

http://www.iegm.gov.tr/UnitDetails.aspx?DetailId=JPyPl76SkcA=

·        Üreticinin Kuruma Ciddi İstenmeyen Etki (Cie) Bildirim Formu

http://www.iegm.gov.tr/UnitDetails.aspx?DetailId=JPyPl76SkcA=

·        Nihai Kullanıcı Ve Sağlık Mesleği Mensubu Tarafından Üreticiye Yapılacak Kozmetik Ürün İstenmeyen Etki/Ciddi İstenmeyen Etki Bildirimlerine İlişkin Kılavuz

·

http://www.iegm.gov.tr/UnitDetails.aspx?DetailId=JPyPl76SkcA=

·        Sağlık Mesleği Mensubunun Üreticiye İstenmeyen Etki (İe)/Ciddi İstenmeyen Etki (Cie) Bildirim Formu

http://www.iegm.gov.tr/UnitDetails.aspx?DetailId=JPyPl76SkcA=

·        Nihai Kullanıcının Üreticiye İstenmeyen Etki (İe)/Ciddi İstenmeyen Etki (Cie) Bildirim Formu

·

http://www.iegm.gov.tr/UnitDetails.aspx?DetailId=JPyPl76SkcA=

·        Kozmetik Ürünlerin İstenmeyen Etkilerinin/Ciddi İstenmeyen Etkilerinin Kuruma Bildirimine İlişkin Kılavuz

·

http://www.iegm.gov.tr/UnitDetails.aspx?DetailId=JPyPl76SkcA=

·        Sağlık Mesleği Mensubunun Kuruma İstenmeyen Etki (İe)/Ciddi İstenmeyen Etki (Cie) Bildirim Formu

·

http://www.iegm.gov.tr/UnitDetails.aspx?DetailId=JPyPl76SkcA=

·        Kozmetik Ürünlerin Stabilitesine Ve Açıldıktan Sonra Kullanım Süresine İlişkin Kılavuz

http://www.iegm.gov.tr/UnitDetails.aspx?DetailId=JPyPl76SkcA=

·        Kozmetik Ürünlerin İddialarına İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0

http://www.iegm.gov.tr/UnitDetails.aspx?DetailId=JPyPl76SkcA=

·        Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirmesine İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0

http://www.iegm.gov.tr/UnitDetails.aspx?DetailId=JPyPl76SkcA=

·       Kozmetik Ürün İddialarına İlişkin Kılavuz

http://www.iegm.gov.tr/UnitDetails.aspx?DetailId=Oi1f2mxyNK8=

·        Kozmetik Faaliyetleri Elektronik Uygulamalar Kılavuzu Sürüm 2.0

http://www.iegm.gov.tr/UnitDetails.aspx?DetailId=zP/V2st0uwU=

·         Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirmesine İlişkin Kılavuz

http://www.iegm.gov.tr/Folders/TheLaws/Guvenlik%20Degerlendirme%20Kilavuzu_b081d1f_63d5883.pdf

·         Yürürlükten kalkan Avrupa Kozmetik Direktifi 76/768/EEC

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1976L0768:20100301:en:PDF

·         11 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Avrupa Kozmetik Direktifi Regulation (EC) No 1223/2009 Of The European Parliament And Of The Council Of 30 November 2009 On Cosmetic Products

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:en:PDF

·        REACH Yönetmeliği Regulation (EC) No 1907/2006 Of The European Parliament and Of The Council

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3Doj%3Al%3A2006%3A396%3A0001%3A0849%3Aen%3Apdf&ei=9B9-UcePK9DZsgaPqoHQCQ&usg=AFQjCNETqunl1Az_IkGEdWu8PfcgOSXUKw&sig2=wWrKqXg1cczX1qEJpy6C9Q&bvm=bv.45645796,d.Yms