ÜRÜN BİLGİ DOSYASI

Ürün Bilgi Dosyalarının Hazırlanması ve Kontrolü

'

Ürün Bilgi Dosyası, İngilizce ismi ile Product Information File (PIF), piyasaya sürülen her kozmetik ürün için hazır olması zorunluluğu bulunan çok önemli bir dosyadır.  Türkiye için Ürün Bilgi Dosyası Kozmetik Yönetmeliğine göre şunları içermelidir:


1) Ürünün kalitatif ve kantitatif yapısı; parfüm ve parfüm bileşimi olması halinde, bileşimin kodu ve tedarikçinin kimliği,


2) Hammadde  ve bitmiş ürünün fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik spesifikasyonu ve kozmetik ürünün fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik spesifikasyona uygunluğuna ilişkin kontrol kriterleri,


3) İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzu hükümlerine uygun üretim metodu; üreticinin, uygun seviyede profesyonel yeterliliği veya gerekli tecrübesi olduğunu belirleyen eğitim ve çalışma belgeleri,


4) Bitmiş üründe insan sağlığı için güvenlik değerlendirmesi,


5) Güvenlik değerlendirmesini yapacak yetkili veya sorumlu kişinin adı ve adresi; bu kişinin, eczacılık, veterinerlik, biyoloji, kimya, biyokimya, toksikoloji, mikrobiyoloji, dermatoloji, tıp veya eşdeğer bir bilim dalında diploma sahibi olması ve yeterli tecrübeyi haiz bulunması gerekir.

6) Kozmetik ürünlerin kullanımı neticesinde insan sağlığına olabilecek istenmeyen etkiler hakkında mevcut veriler,

7) Kozmetik ürünün veya maddenin iddia edilen etkilerini kanıtlayan bilimsel nitelikte çalışmalara dair belgeler,


8) Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin mevzuat veya diğer düzenlemelerinin gerekleri nedeniyle hayvanlar üzerinde yapılmış olan testler de dahil olmak üzere, üretici tarafından, ürünün geliştirilmesi veya ürün veya bileşenlerinin güvenlik değerlendirilmesi için hayvanlar üzerinde yapılan testlerle ilgili verilerdir.


Peki Avrupa'da durum nasıl?


1223/2009 Yeni Avrupa Kozmetik Tüzüğüne göre PIF şu bilgileri içermelidir:

Ürün Bilgi Dosyası
''