KOZMETİK ÜRÜNLERİN SON KULLANIM TARİHLERİ NASIL YAZILIR?

Kozmetik sektörü çalışanlarının en çok merak ettiği ve kafalarının karıştığı konuların başında son kullanım tarihlerinin ambalajlarda nasıl yazılacağı gelmektedir.

Kozmetik sektörü çalışanlarının en çok merak ettiği ve kafalarının karıştığı konuların başında son kullanım tarihlerinin ambalajlarda nasıl yazılacağı gelmektedir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından revize edilerek 26 Mayıs 2014 tarihinde “Kozmetik Ürünlerin Stabilitesine ve Açıldıktan Sonra Kullanım Süresine İlişkin Kılavuz” yayınlanmıştır. Klavuzu indirmek için http://kozmetikurunguvenlikdosyasi.com/yasa-ve-yonetmelikler sayfamızı ziyaret ediniz.  Bu klavuzu iyice anlamak için bilinmesi gereken bazı kavramlar vardır:

1) Üretim tarihi: Kozmetik ürünün üretildiği tarihtir. Gün/Ay/Yıl olarak belirtilebileceği gibi yalnızca Ay/Yıl olarak da belirtilebilir.

2) Son kullanım tarihi: Kozmetik ürünün kullanılabileceği en son tarihtir. Gün/Ay/Yıl olarak belirtilebileceği gibi yalnızca Ay/Yıl olarak da belirtilebilir. Bu tarihten sonra kozmetik ürünün kullanılması uygun değildir.  

3) Minimum dayanma süresi: Kozmetik ürünün üretiminden itibaren ne kadar süre boyunca bozulmadan kullanılabileceğinin süresidir.  Bu süre 30 ayı geçen kozmetik ürünler ve 30 ayı geçmeyen kozmetik ürünler olarak kozmetik ürünlerin temel iki kategoriye ayrılmasını sağlar. Minimum dayanma süresi 30 ayı geçen kozmetik ürünlerde tarih belirtilmesi zorunlu değildir. Bu tarz ürünlerde ürünün açıldıktan sonra ne kadar süre ile tüketiciye zarar vermeden kullnılabileceği önemlidir. Ürünün ambalajında ürün açıldıktan sonra kullanım süresi açık kavanoz resmi ve ay veya yıl olarak açık kavanoz resminin içine veya dışına yazılması gerekmektedir. Aşağıdaki şekilde minimum dayanma süresi 30 ayı geçen ürünlerin ambalajlarında yer alması gereken şekilleri bulabilirsiniz:

Görüldüğü gibi açık kavanoz resminin içine veya dışına ürün açıldıktan sonraki kullanım süresi yazılabilir.  Ayın süresi rakam ile, ay kelimesi ise Türkçe büyük harflerle “AY” veya İngilizce Month kelimesinin baş harfi “M” olarak yazılmaktadır.

Minimum dayanma süresi 30 aydan kısa olan ürünlerde ise minimum dayanma tarihi veya üretim tarihi ve son kullanım tarihi ambalajda yer almalıdır.

Minimum dayanma süresi yapılan stabilite çalışmaları ve tecrübe ile belirlenir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için http://kozmetikurunguvenlikdosyasi.com/kozmetik-urunlerde-stabilite-testleri linkinden “Kozmetik Ürünlerde Stabilite” ve http://kozmetikurunguvenlikdosyasi.com/kozmetik-urunlerin-son-kullanim-tarihleri-veya-minimum-dayanma-sureleri-nasil-belirlenir linkinden de “Kozmetik Ürünlerin Son Kullanım Tarihleri Veya Minimum Dayanma Süreleri Nasıl Belirlenir?” konulu yazılarımızı okumanızı tavsiye ederiz.

4) Minimum dayanma tarihi: Minimum dayanma süresi 30 aydan az olan kozmetik ürünler için iç ve dış ambalajda yer alması gereken tarihtir.

Kum saati ve yanında Ay/Yıl olarak tarih yazılmalıdır.

Minimum dayanma tarihi yazıldığında mutlaka üretim tarihinin de yazılması zorunludur diye bir bilgi klavuzda yer almamaktadır. Yalnızca kum saati ve tarih bilgisinin yazılması yeterlidir. Ayrıca üretim ve son kullanım tarihi yazılmış etiketlerde kum saati şeklinin olması gerekir gibi bir ifade de klavuzda yer almamaktadır.

5) Açıldıktan sonraki kullanım süresi: Ürün açıldıktan sonra ne kadar süre ile kullanılmasının uygun olduğunun belirtildiği süredir. Bu süre İngilizce “Period After Opening” olarak bilinmektedir. Kısaltılması ise PAO’dur. Eğer ürünün minimum dayanma süresi 30 aydan fazla ise ambalajda açıldıktan sonra kullanım süresi belirtilir. Açıldıktan sonraki kullanım süresinin nasıl belirtilmesi gerektiği Minimum Dayanma Süresi başlığı altında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Aşağıdaki durumlarda kozmetik ürünlerin açıldıktan sonra kullanım süresinin belirtilmesi gerekli değildir:

a- Açıldıktan sonra sadece bir kez kullanılmak üzere tasarlanmış olan kozmetik ürünler (tek kullanımlık ürünler, numuneler, saç boyaları vb.).

b- İç ambalajı ve dış çevre arasında temas ihtimali olmayan, kozmetik ürünün fiziksel olarak açılmasının mümkün olmadığı kozmetik ürünler (ancak ilk kullanımdan sonra dış kontaminasyon haricindeki durumlar için ürünün güvenliliği açısından değerlendirilmesi gerekebilir, bu tür ürünlere aerosol gibi kapalı basınçlı kaplardaki veya sızdırmaz ambalajlardaki kozmetik ürünler vb. örnek verilebilir).

c- Mikrobiyolojik bozulma riski olmayan (çok yüksek alkol konsantrasyonu, çok  düşük/çok yüksek pH`a sahip kozmetik ürünler örnek verilebilmekle beraber kozmetik ürünün  hangi mikrobiyolojik dayanıklılığa sahip olduğu ve bu husus dışında ürün güvenliliğini etkileyebilecek unsurların dikkate alınması gerekir).