HAMMADDELERİN AYIRT EDİCİ NUMARALARI

Kozmetik ürün güvenliği değerlendirilirken ilk olarak hammaddeler doğru tayin edilmelidir.

'

HAMMADDELERİN AYIRT EDİCİ NUMARALARI

Kozmetik ürünlerin güvenlik değerlendirme raporu hazırlanırken kozmetik ürün A’dan Z’ye incelenir. Bu yapılırken dikkat edilmesi gereken ilk konu kozmetik ürünün içerdiği hammaddeler ve hammadde bileşenlerinin doğru tanımlanmasıdır.

Kimyasal maddelerin her biri uluslararası alanda ayrı ayrı tanımlanmıştır. Bu tanımlama ve bazı sistemlere kayıt yapılırken her kimyasal madde için ayırt edici numaralar verilir.

CAS No: Amerika Kimya Birliği’nin alt kuruluşu olan Chemical Abstract Service tarafından bilimsel literatürde tanımlanmış her kimyasal maddeye verilen ve o kimyasal maddeye özgü olan numaradır. Bir kimyasal maddenin birden çok değişik ismi olabilir. Kimyasal maddelere CAS numarası verilerek araştırma yapılırken oluşabilecek karışıklıkları engellemek amaçlanmıştır. CAS resmi web sitesine buradan ulaşabilirsiniz: http://www.cas.org/

EC Numaraları: European Commision Number

·         EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

·         ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

EC numaraları da kimyasal maddelere özel numaralardır. EC numaralarına ESIS’in (European chemical Substances Information System ) sitesinden http://esis.jrc.ec.europa.eu/ ulaşılabilir

Kozmetik hammaddelerinin de CAS numaraları, EINECS/ ELINCS  numaraları vardır. Kozmetik ürününüzün güvenliğini değerlendirirken mutlaka ilk önce sizin kullandığınız hammaddelerinizin CAS numaralarını doğru tayin etmelisiniz. CAS numaralarına hammaddelerin MSDS’lerinden ulaşabilirsiniz. Bu CAS numaralarının yine de doğru olup olmadığını internetten kontrol edin. Cosing.com bu konuda kullanabileceğiniz oldukça önemli bir veri tabanıdır. http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/  1223/2009 Yeni Avrupa Regülasyonu ve 76/768 EEC Regülasyonu’nu esas alarak tarama yapar. CAS numarasını bilmediğiniz hammaddelerin isimlerini, CAS numarasını bildiğiniz ancak ismini bilmediğiniz hammaddelerin CAS numaralarını, EINECS, ELINCS numaralarını girerek arama yapabilirsiniz. Hammaddelerin CAS numarası, EINECS/ELINCS numaralarına, hammaddelerin INCI adlarına, kimyasal adlarına, kozmetik formülasyonlarında ne amaçla kullanıldığına, varsa direktifte belirtilen özel durumları hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

 

 

'